Trân châu hoàng kim Wings

Giá: 154.000đ
|
  • Trân châu Dẻo, Dai
  • Thơm mùi đường đen
  • Nấu lên hạt bóng đẹp
  • Hạt rơi không bết dính

Form liên hệ