Trân châu bạch ngọc hàng huy

Giá: 66.000đ
|
  • Hsd 1 năm
  • Trọng lượng 3 kg

Form liên hệ

  • Trân châu chuyển được sử dụng trong các món trân châu đường đen và trắng nguyên vị bạch ngọc
  • Hiện tại trân châu hang huy đã đổi tên mới bạn nhé DouXian
  • Hsd 1 năm Trọng lượng 3 kg