Soda lon

Giá: 7.000đ
|

Nước bão hòa CO2, đường mía, chất điều chỉnh độ axit.

Form liên hệ

Dùng trực tiếp sau khi mở nắp.