Bong bóng Macaron set 10c-12in

Giá: 10.000đ
|
  • Phụ kiện trang trí sinh nhật, liên hoan…
  • Trang trí không gian tiệc trong nhà, ngoài trời
  • Phù hợp nhiều lứa tuổi

Form liên hệ

  • Bơm bóng bằng đồ bơm, máy bơm vừa đủ căng để cho bóng tròn đẹp Cần bơm thêm khí (hydro, heli…) nếu muốn bong bóng bay cột chùm hoặc thả trần