Vét cứng nhỏ

Giá: 9.000đ
|
  • Tên: Cây vét bột nhựa cứng
  • Chất liệu: Nhựa
  • Công dụng: dụng để vét bột, cắt chia bột

Form liên hệ