Vét bột

Giá: 115.000đ
|

Dùng để gạt bột mì dính trên cây cán bột

Form liên hệ