Ly nhựa trong CH22 (bịch)

Giá: 64.000đ
|
Ly nhựa trong hàng tuyển cực sang
Dùng làm bánh flan, đổ rau câu, thạch hot hòn họt
Chất trong suốt long lanh lun bạn ơi

Form liên hệ

Ly nhựa trong hàng tuyển cực sang
Dùng làm bánh flan, đổ rau câu, thạch hot hòn họt
Chất trong suốt long lanh lun bạn ơi