Ly HK + Nắp

Giá: 123.000đ/100 cái
|

Ly nhựa HK, có kèm nắp – bộ 100 ly

kt: dk 7 x cao 8cm, dk đáy 5cm

Khoảng 200ml

Form liên hệ

Ly nhựa HK, có kèm nắp – bộ 100 ly

kt: dk 7 x cao 8cm, dk đáy 5cm

Khoảng 200ml