Ly Giấy Nhỏ 8oz

Giá: 15.000đ/chục
|

– Dung tích: 240ml
– Kích thước:
+ Đường kính miệng ly: 72mm
+ Đường kính đáy: 55mm
+ Chiều cao: 88mm

Form liên hệ

Mô tả chi tiết ly 8oz

– Dung tích: 240ml
– Kích thước:
+ Đường kính miệng ly: 72mm
+ Đường kính đáy: 55mm
+ Chiều cao: 88mm