Ly 399 (Nắp 689 or 06) (Bịch)

Giá: 10.000đ
|
Tên sản phẩm: LY – 399
Mã sản phẩm: LY399
Kích thước (mm): Ø75 x H75
Dung tích: 220 ml
Chất liệu: PP

Form liên hệ

Tên sản phẩm: LY – 399
Mã sản phẩm: LY399
Kích thước (mm): Ø75 x H75
Dung tích: 220 ml
Chất liệu: PP
Kết hợp: Ly LY399 sử dụng với Nắp NA689
Màu sắc: Trong suốt | Trắng đục