Khuôn silicon sen đá đất nhỏ

Giá: 46.000đ
|
  • Khuôn Silicon sen đá và xương rồng làm thạch
  • Chất liệu: Silicon chuyên dùng cho thực phẩm
  • Công dụng: làm khuôn bánh, khuôn rau câu, …

Form liên hệ