Khuôn Rau Câu Trung Thu Bộ 2 Cái (VTR)

Giá: 30.000đ
|

Kích thước: đường kính 10cm, sâu 5-7cm Dung tích 200-220ml

Chất liệu: nhựa

Cách dùng: dùng để đổ rau cau hoặc làm bánh rau cau trung thu đẹp mắt để biếu tặng gia đình trong các dip đặt biệt

Form liên hệ

Kích thước: đường kính 10cm, sâu 5-7cm Dung tích 200-220ml

Chất liệu: nhựa

Cách dùng: dùng để đổ rau cau hoặc làm bánh rau cau trung thu đẹp mắt để biếu tặng gia đình trong các dip đặt biệt