Khuôn Rau Câu 20 (VTR)

Giá: 14.000đ
|

Dùng để đổ rau câu

Chất liệu: Nhựa Vĩnh Trường

Đường kính: 20cm Có 10 mẫu khác nhau

Form liên hệ

Dùng để đổ rau câu

Chất liệu: Nhựa Vĩnh Trường

Đường kính: 20cm Có 10 mẫu khác nhau