Khuôn lá liễu(VTR) – cái

Giá: 26.000
|

Chất liệu nhựa cao cấp Việt Nam.

Kích thước 24 x 10 x 2,5cm

Trọng lượng 80gr

Khuôn bánh phục linh mẫu ký tự của cơ sở nhựa Vĩnh Trường.

Form liên hệ

Tạo hình lá liễu cho bánh dễ dàng hơn khi sử dụng khuôn bánh.

Chất liệu nhựa cao cấp Việt Nam.

Kích thước 24 x 10 x 2,5cm

Trọng lượng 80gr

Khuôn bánh phục linh mẫu ký tự của cơ sở nhựa Vĩnh Trường.