Khuôn kẹo cookie hình công chúa

Giá: 59.000đ
|

Phạm vi nhiệt độ từ -40 độ đến 230 độ
Hoàn hảo cho trang trí bánh, kẹo mềm, dán, đường, cookie, đường và như vậy.
Kiểu dáng hấp dẫn và dễ dàng để hoạt động khuôn, là helper tốt của bạn để nướng DIY.
Điều kiện: 100% thương hiệu mới và chất lượng cao
Vật liệu: cấp thực phẩm silicone
Gói bao gồm: 1 pc khuôn bánh
Nó bền, có thể giặt được, có thể tái sử dụng, dễ vận hành và sạch sẽ.

Form liên hệ

Hoàn hảo cho trang trí bánh, kẹo mềm, dán, đường, cookie, đường và như vậy.