Khuôn chữ nhật 16 cao 3

Giá: 23.000đ
|

Công dụng chính: đổ thạch rau câu 3d, 4d và trang trí bánh sinh nhật, –  đổ cột bánh bông lan, bánh mì.

Form liên hệ