Kệ đựng ly nhựa nghiêng (cái)

Giá: 420.000đ
|

Chất liệu: Nhựa Mika ABS cao cấp

Trọng lượng (kg): 2

Kích thước (cm): 37x30x20x45x12

Màu sắc: Màu Đen.

Form liên hệ

Chất liệu: Nhựa Mika ABS cao cấp

Trọng lượng (kg): 2

Kích thước (cm): 37x30x20x45x12

Màu sắc: Màu Đen.