Cây Ép Chanh (112) (Cái)

Giá: 65.000đ
|

Dụng Cụ Ép Chanh, Trái Cây Inox Tiện Dụng
Chất liệu: Inox
Kích thướt: 20*6.5cm
vvvDụng Cụ Ép Chanh, Trái Cây Inox Tiện Dụng
Chất liệu: Inox
Kích thướt: 20*6.5cm

Form liên hệ

Dụng Cụ Ép Chanh, Trái Cây Inox Tiện Dụng Chất liệ