Đầu pump shott 10ml (cái)

Giá: 85.000đ
|

Được thiết kế sử dụng trực tiếp trên chai syrup của SHOTT rút ngắn quá trình khi pha chế mà vẫn đong được định lượng chuẩn

Form liên hệ

Pump được thiết kế sử dụng trực tiếp trên chai syrup của SHOTT rút ngắn quá trình khi pha chế mà vẫn đong được định lượng chuẩn.