Chén Giấy Nhôm Lớn Y2 (250 cái/cây)

Giá: 18.000đ
|
  •  làm bằng giấy nhôm , giấy bạc
  • Dễ sử dụng

Form liên hệ

Khuôn dùng để làm bánh tart, có thể sử dụng lại nhiều lần sau khi vệ sinh khuôn