Cắt hình thanh kẹo – cái

Giá: 89.000đ
|

Khung cắt tại hình thanh kẹo

Form liên hệ

Dùng để cắt hình thanh kẹo tạo hình trang trí cho socola, bánh, rau câu.