Bọc đựng 2 ly

Giá: 56.000đ
|

Túi đựng 2 ly trà sữa có vách ngăn

Trọng lượng: 1kg

Dùng để đựng trà sữa

Form liên hệ

Túi đựng 2 ly trà sữa có vách ngăn

Trọng lượng: 1kg

Dùng để đựng trà sữa